A Conca, di Favasulli Domenico. Poesia dialettale calabrese

 

Mi ricordu, quand’eramu cotrari,

ch’ ‘i seggi a rota davanti ‘o brasceri

ricchiàvamu. senza mancu rihiatari,

i cunti d’ i vecchi pe’ sirati nteri.

Penzeri chi tornavanu nda menti

i chiglia genti chi ‘nghiuttìu ‘mbacanti

buccuni amari e tanti, tanti stenti,

comu pecuri abbandunati, arranti

‘I Santu Leu, und’era giardinaru,

me’ nonnu ndi cuntava i so’ fatichi

cu’ rispettu e senza cori amaru

com’era l’usu ndi gli tempi ‘ntichi

Ora cercu, ammenzu a sti carduni,

na cosa chi mu poti ricordari,

ma u tempu pigghjia, è nu gran latruni,

pocu ndi dassa u’ so’ caminari

Na ficareglia, nu pezzu d’armacèra

n’angulu ‘i muru cu’ ddu’ petri o’ cantu,

‘na mastra, ‘na vecchjia mulattera

e supra o’ serru a cresia du’ Santu.

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi

 

 

 

 

 

Author: Redazione_Cultura