Ora ti posu, di Natale Cutrupi.  Poesia dialettale calabrese

Ora ti posu, di Natale Cutrupi. Poesia dialettale calabrese

 

O scjiuri chi ‘nnascìst’i latu a shràta

no po’ tu stari ‘certu a ‘mmenz’e rròsi

torna pirciò chjiantatu ‘ntà ‘mpetràta

e penza, ormai schjiumpùtu, e tanti còsi.

Ti trattai com’a perla ‘a cchjiù priziùsa

ti vuliva c’a bbambacia ‘ntà me’ mànu

facisti tantu tempu ‘a smurfiùsa

resta ‘ntè petri statt’i mia luntànu.

Su certu chi carcùnu ti ‘mbicìna

ti cogghji e po’ ti menti ‘ntà cucìna

mi pripari pani caddhu e pastìna.

Sti rrighi jeu scrivia c’u amarizza

pinzava e mi ‘nzunnava ‘na carizza

com’o sceccu tiratu r’a capizza.

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi