‘A fimmana, di Pasquale Favasuli.  Poesia dialettale calabrese

‘A fimmana, di Pasquale Favasuli. Poesia dialettale calabrese

 

Quand’u Signuri ‘u mundu costruìu,

dopu sei jorna Igliu si riposau.

Però non sacciu undi nci juriu,

faci l’omu chi tuttu spasciau.

Ma penzati quant’è bbonu Ddiu:

vitti Adamu sulu e meditau.

‘Na bbella donna Igliu cuncepiu,

e llestu lestu ‘nci la rrigalau.

‘A donna tuttu quantu poi spasciau,

ca rrinnegau l’ordini di Ddiu:

cu ffogghi di ficara si mmucciau’,

pe’ la grandi virgogna chi faciu!

Si fici cumbinciri du serpenti,

chi nci cuntava cosi stravaganti:

nci ntulupava ca igli nda nnenti,

‘u stessu Ddiu parivanu ‘mportanti.

Comu ‘na scecca tirata ‘i capizza,

supr’ a pumara llongau li bbrazza:

l’omu perdiu cusì la cuntentizza,

pa’ fimmana, pe’ cchista mala razza.

Ma pensandu com’è strana ‘a vita,

di voti tantu bbrutta e sciagurata,

cunsigghiu l’omu pemmi si marita,

si vvoli passa ‘o cardu la nottata!

Senza da donna nenti vali ‘a vita,

ed è pe’ cchistu chi fu perdunàta:

‘ndavi li carni lisci comu sita,

non esti cchiù ‘na rrazza jastimàta.

Pa’ donna malucori non tenimu,

‘sti quattru jorna chi tutti campàmu:

cchiù si `mbicina e cchiù beni ‘a volimu,

e po’ peccatu, mi sa futti Adamu.

 

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi