Elezioni comunali: Pensieri in rima sbagliata

Elezioni comunali: Pensieri in rima sbagliata

Chi burdèllu, ‘ndo paìsi!
‘A genti parra, faci e dici.
Tutti parenti, cumpàri e amici,
ma dura sulu pi ‘stu misi!

‘A muntagna e ‘a marina,
cu’ poti, ti ‘mbicìna.
Mi purtài all’elezioni!
Oh cumpàri, ‘a disposizioni!

V’u prumèttu solennementi:
comu ‘nchianu, ‘rriva l’acqua!
Bella frisca, d’a sorgenti.
Ma poi si cunfùndunu cu l’acca…

Nenti fossi ammenzu ‘i schrati,
né mundìzza ‘ndo paìsi,
cugghìmu puru ‘i schraci.
M’a viu jeu, si mi vutàti!

Si st’amicu favorìti,
non vi nd’ât’a ‘ncarricàri:
tuttu chiddhu chi vulìti,
‘u putìmu sistemari.

Quantu tempu, me’ cumpàri,
comu mai mi vinìsti ‘a truvàri?
Elezioni comunali,
non liggìstuvu ‘i giornali?

Si vi pozzu disturbari,
‘nu favùri v’haiu ‘a cercàri.
‘Nta scheda elettorali,
‘u me’ nomu ât’a signàri!

Oh cumpàri, già ‘u sapìti,
non c’è bisognu m’u dicìti:
cu ‘sta scusa d’u sangiuvanni,
mi futtìti tutti l’anni!

Elezioni comunali.
Mi nd’avìssiru ‘a sciorbàri,
si non votu a me’ cumpàri!

di Natino Tripodi

Francesco Iriti

Storico Direttore di www.ntacalabria.it, ed ideatore insieme a Nino Pansera della testata ntacalabria.it, é giornalista pubblicista dal 2008. Laureato in Scienze della comunicazione, ha di recente pubblicato il libro " E' un mondo difficile". Ecco il link per acquistarlo http://amzn.to/2lohl4U. Lavora come Digital Marketing Manager in Irlanda.