A casa sulitaria, di Michele Germanò.  Poesia dialettale calabrese

A casa sulitaria, di Michele Germanò. Poesia dialettale calabrese

 

Muta esti, e di petra la me’ casa,

e la me’ ruga pari campusantu.

Mi parla d’i ricordi e d‘ogni cosa

e suspirandu, mi veni lu chjantu.

D’intornu è populata la campagna,

lu cantu è sempri u stessu di l’urcellhi,

puru lu cani pari ca si lagna,

è ‘bbandunatu e ‘ssicca è la so’ pellhi.

E’ ‘nsonnicchjatu supr’a lu scaluni,

a tutti l’uri sembra rassegnatu;

lu so’ penzeru è sempri a li patruni

e a la so’ casa aundi fu ‘llevatu.

La porta quasi sempri era sgagghjata;

senza mi bussu, a sira o’ me’ ritornu;

‘a guardu ora e ‘a viju sculurata,

….cu mi spettava è nt’a l’eternu sonnu.

 

 

Tratto dall’antologia “Vuci Senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi