A gnuranza di Domenico Favasuli. Poeti dialettali calabresi

Poesia

Parra di tuttu ma non dici nenti
è tantu fumu ma non è sustanza,
bla bla ‘i lingua, ‘na maschia simenza
fruttu scardatu esti a gnuranza.
A senti chi passia nde vinegli ,
ferma nda chiazza faci baraunda,
nde scoli, o’ mari, chi darza castegli
è petrusinu ‘a trovi a’ ogni banda
Pe’ mi si cura, una è a medicina,
ma nd’avi ‘i si pisa c’a bilanza
na lejiuteglia a sira e a matina
e i si menti i latu l’arroganza.

 

Unione poeti dialettali
Unione poeti dialettali

Author: Redazione_Cultura