L’amuri, di Franco Blefari. Poesia dialettale calabrese

L’amuri, di Franco Blefari. Poesia dialettale calabrese

L’amuri 

No ‘nc’è ‘na cosa megghju di ll’amuri,
chigliu chi cangia ‘a vita e i sentimenti;
esti ‘na leggi scritta du’ Signuri,
chi ti faci mi campi eternamenti.
Amari è perdunari ogni peccatu
a cu’ fici ‘na cosa proibita;
pensari a lu futuru, e mai ‘o passatu;
amari è ‘u veru sensu di la vita.
Amari è non pensari mai a se stessi;
dunari l’essenziali veramenti
a lu prossimu toi, senza ‘nteressi,
non chi t’avanza, sempi sorridenti.
“L’amuri esti benignu e pacenziusu
– dici San Paulu – tollera ogni cosa”;
rifrisca ‘u cori, com’’o ventu ‘i susu:
l’amuri esti la cosa cchjù preziosa.
L’amuri è sempi chigliu vecchju mprastu
chi faci pammi sana ogni ferita:
odiu, rancori, mbidia e cori guastu,
sunnu piaghi terribili d’’a vita.
L’amuri di la mamma esti ‘u cchjù rrandi,
chi t’accumpagna sempi ad ogni etati,
e, com’’o meli, a goccia a goccia, spandi,
oltri la vita e pa ll’eternitati.
M’’amuri p’’o Signuri è ‘u cchjù ‘mportanti,
datu “c’’u cori, l’anima e la menti”;
cu’ non l’ama, n’’o sapi, esti gnuranti,
ma cu’ ama ‘u Signuri, ama la genti.

Franco Blefari

Tratto dall’antologia “Vuci senza Tempu”,

Unione Poeti Dialettali Calabresi

Category Cultura, Poesia