Elezioni Nazionali 2022 in dialetto calabrese

Elezioni Nazionali 2022 in dialetto calabrese

Fu strana ‘sta staggiùni.
Puru sutta all’ombrelloni
tutti quanti ‘i cristiani
non parràvinu ‘i pallùni,
ma quasi chi ‘rruàvinu ê mani
parrandu ‘i Renzi, Salvini e Meloni.

Chi burdèllu, ‘ndi ‘sta televisioni!
Matìna, menziornu e sira,
sempri ‘a stessa litanìa:
“Vutàti pi mi, vutàti pi mia!”.
Gira e vota, vota e gira,
si parra suli ‘i elezioni.

Berlusconi prumettìu solennementi
chi ‘ndi ‘mbascia ‘i tassi a tutti,
milli euri p’i nostri vecchiarèddhi,
mi ‘ndi ‘ggiusta tutti ‘i denti,
chi ‘ndi jinchi puru ‘i ‘bbutti
quattru cassalòri e tri padèddhi!

Letta, poi, mancu ‘i cani, Signuri!
Pari ‘u prèviti chi dici Missa.
E diri chi faciva u prufissuri!
Puru Calenda, chi pari fissa,
‘u bbandunàu dopu na para d’uri.

Cinque Stelle, siti carni o siti pisci?
Dopu ddui legislaturi e tri guverni
non si ‘rrinèsci mi si capisci.

Ognunu parra, prumetti e dici:
Toglieremo il canone Rai!
Aumenteremo il reddito di cittadinanza!
Aboliremo l’ICI!
Ma sintìti a mia, cari amici:
Ognunu ‘i chisti, quandu vai,
‘i opposizione o ‘i maggioranza,
si ndi futti ‘i mia e ‘i vui.
Pensa sulu p’a so’ panza…

Elezioni nazionali,
c’è aria di rinnovamento!
Si vota per il nuovo Parlamento!
Ma ‘i vidisti? Quattru tracandàli!
A cu’ cazzu vôi vutàri?

di Natino Tripodi

Le parole Dialettali Calabresi