Ruffo ci delizia con i suoi incantevoli versi

Ruffo ci delizia con i suoi incantevoli versi

PALUMBEGLIA

Palumbeglia sarta e vola,

joca ancòra comu voi,

c’’u sorrisu torna ‘a scola,

‘nzemi ‘e cumpagnegli toi.

Com’’a nivi, tu si’ janca,

si’ vestùta delicata,

si’ glià cosa chi si manca

‘a ‘na mamma ‘nnamuràta.

Palumbeglia a nui davanti,

pronta pe’ l’eternità,

tu dinzillu a tutti quanti,

ca si’ a gioja du’ papà.

E dinzillu ad arta vuci,

ca tu ‘nda’ nattru tesoru,

chi ti duna sempi luci,

esti tuttu, è to’ soru.

Palumbeglia picciriglia,

volarrissi ‘i ti ‘ndi vaji,

‘i diventi a megghju stiglia,

‘nta ‘nu cielu senza guai…

Giovanni Ruffo