Sentia tanti storielli ntà me vita…

poesia dialetto

di Francesco Foti

Sentia tanti storielli ntà me vita, ca pe mi cuntu , a voti, mi dispiaci assai
E comu a chiddu chi sfogghia a margherita, chiamandu a sorti chi non rispundi mai.

Ncuntrai genti di tutti i culuri, ntiligenti, storti e minzognari
Ognunu diddi ndavia a raggiuni, l’unicu era ieu chi nadavia a mparari

Mparai e ndaiu a mparari ancora, e non finisciu mai
Ma poi mi sperdu pè na cosa nova, e tornu a cumbinari i stessi guai.

Diciva giustu a me prononna Ciccia, Non ciangiu ca su vecchia e ndaiu a moriri
Ma ciangiu ca su vecchia e ndaiu a mparari.

Ormai eru cunvintu di sapiri, comu nta vita si ndavi a cumportari.
Cari penzaturi chini i ngegnu, grandi prufessuri, giudici e patruni

U mundu gira sempri i nà manera, oggi si u primu e vinci sempri.
Domani po’ cangiari a to carrera.

Senti a mia, non ti sentiri grandi, scindi na bona vota i ssù scaluni,
puru nu stortu, Potessiri mportanti,
si nc’è cchi dunu chi nci menti i pantaluni.

Author: redazione.news

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *