Paolo Landrelli
Continue Reading... Scatalijandu: ripercorrendo le poesie in vernacolo di Paolo Landrelli
Posted in Poesia

Scatalijandu: ripercorrendo le poesie in vernacolo di Paolo Landrelli

Ricordiamo il successo che tempo fa, presso la Biblioteca del comune di Ardore Marina, ha raggiunto la presentazione dell’ultimo libro…

vincenzo Cordì
Continue Reading... Facci e frunti di Vincenzo Cordì. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

Facci e frunti di Vincenzo Cordì. Poesia dialettale calabrese

Mi stai lejendu e mi voi giudicari pecchì dici ca si n’ allitteratu, è puru giustu e cu’ lu pò…

poesia dialettale
Continue Reading... L’arburegliu di Giuseppe Cavallaro. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

L’arburegliu di Giuseppe Cavallaro. Poesia dialettale calabrese

Pensu sempri all’arburegliu ch’è vicinu a casa mia, ndavia a furma i n’umbregliuzzu cugli frundi chi facia. U chjiantau nu…

Poesia
Continue Reading... Patri meu di Franesco Reitano. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia

Patri meu di Franesco Reitano. Poesia dialettale calabrese

Seguendu i pedati Toi, Patri meu, trovu ‘a forza u vaju avanti ancora! I jorna e i notti mei, chjni…

Poesia
Continue Reading... ‘U salatu di Armando Panetta. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

‘U salatu di Armando Panetta. Poesia dialettale calabrese

Suli, ch’ abbrisci ‘a testa d’’i perzuni, e di luci parinchj la matina, si’ musica di li megghju canzuni, bellu…

poeti
Continue Reading... A funtana du pajisi di Michele Germanò. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

A funtana du pajisi di Michele Germanò. Poesia dialettale calabrese

‘Nu jorn’i stati, mentri passijava, mi vinni ‘i ‘mbuccu a strata d’a Ranghìa, ed ogni passu arretu mi portava e…

Poesia
Continue Reading... A gnuranza di Domenico Favasuli. Poeti dialettali calabresi
Posted in Poesia Rubriche

A gnuranza di Domenico Favasuli. Poeti dialettali calabresi

Parra di tuttu ma non dici nenti è tantu fumu ma non è sustanza, bla bla ‘i lingua, ‘na maschia…

Natale Cutrupi
Continue Reading... Scjùri rraru di Natale Cutrupi. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

Scjùri rraru di Natale Cutrupi. Poesia dialettale calabrese

Scjùri rraru ‘ntò ‘mpràtu ti scigghìa, eri ancora bocciòlu e ti cugghìa tanti misi ‘ncantàtu ti vardài e ‘nfinarmènti jeu…

Continue Reading... Ti pensu, papà, di armando Panetta. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

Ti pensu, papà, di armando Panetta. Poesia dialettale calabrese

  Pe’ tia, chi partist’ i pochi jorna, scrivu ddu’ palori…pecchí ti pensu, pecchí d’’u scuru ‘a luci sempi torna…

Continue Reading... Vorria mi sugnu, di Filippo Musitano. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Rubriche

Vorria mi sugnu, di Filippo Musitano. Poesia dialettale calabrese

  Vorria mi sugnu mastru custureri e ‘i cusu cu ‘na gugghja chist’amuri, non sulu li bellizzi e li penzeri,…

Continue Reading... U brasceri, di Pasquale Maressa. Poesia dialettale calabrese
Posted in Calabria Poesia Rubriche

U brasceri, di Pasquale Maressa. Poesia dialettale calabrese

  Quant’era bellu u tempu i na vota! Quandu ancora ca’ tavula consata ndi cogghiuvumu a sira tutti a rota…

Continue Reading... ‘I primi jorna ‘i scola, di Saverio Macrì. Poesia dialettale calabrese
Posted in Cultura Poesia Poesia Rubriche

‘I primi jorna ‘i scola, di Saverio Macrì. Poesia dialettale calabrese

  Je’ mi ricordu i primi jorna ‘i scola, quand’ ‘a maestra Giuseppa mi dicia, ca ndavia ‘a testa dura…

Continue Reading... Mundu anticu, di Paolo Landrelli. Poesia dialettale calabrese
Posted in Calabria Poesia Poesia Rubriche

Mundu anticu, di Paolo Landrelli. Poesia dialettale calabrese

  Moriu gliu mundu chi eu tantu amai, fatt’ ’i cosi chi ormai sunnu luntani; chi comu tutt’ ‘i cosi…

Continue Reading... A casa sulitaria, di Michele Germanò. Poesia dialettale calabrese
Posted in Calabria Poesia Poesia Rubriche

A casa sulitaria, di Michele Germanò. Poesia dialettale calabrese

  Muta esti, e di petra la me’ casa, e la me’ ruga pari campusantu. Mi parla d’i ricordi e…

Continue Reading... A Conca, di Favasulli Domenico. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia Poesia Rubriche

A Conca, di Favasulli Domenico. Poesia dialettale calabrese

  Mi ricordu, quand’eramu cotrari, ch’ ‘i seggi a rota davanti ‘o brasceri ricchiàvamu. senza mancu rihiatari, i cunti d’…

Continue Reading... A cucineglia mia, di Domenico Fabiano. Poesia dialettale calabrese
Posted in Cultura Poesia Poesia

A cucineglia mia, di Domenico Fabiano. Poesia dialettale calabrese

  C’era a strata avanti a mia, fatta i petri, a nzelicatu e nta casa undi criscia puru u lettu…

Rocco Bagnato
Continue Reading... A Ciancianea. Poesia di Rocco Bagnato. Poesia dialettale calabrese
Posted in Poesia

A Ciancianea. Poesia di Rocco Bagnato. Poesia dialettale calabrese

Vi proponiamo la poesia dialettale calabrese “A Ciancianea” di Rocco Bagnano. Bagnato é di Bagnara, ma vive a Milano. Si…

Continue Reading... Ora ti posu, di Natale Cutrupi. Poesia dialettale calabrese
Posted in Calabria Poesia Poesia

Ora ti posu, di Natale Cutrupi. Poesia dialettale calabrese

  O scjiuri chi ‘nnascìst’i latu a shràta no po’ tu stari ‘certu a ‘mmenz’e rròsi torna pirciò chjiantatu ‘ntà…